Ukázky naší práce

Vždy více perspektiv: aktivita, viditelnost (časopisy), dopad (citace), spolupráce, znalostní základna, analýza sociálních sítí a další.

Vzorová analýza pracoviště (anonymizovaná)

Zpracováno: 2017
Autor:  Ing. Monika Sieberová, Mgr. Michal Petr

Vzorová individuální analýza - podklad k habilitaci/profesorskému řízení (anonymizovaná)

Zpracováno: 2017
Autor: Ing. Monika Sieberová, Mgr. Michal Petr

Ukázky výstupů