O nás

► Používáme široké spektrum zdrojů, postupů a nástrojů (Web of Science, InCites, SCOPUS, Google Scholar, Publish or Perish, VOSviewer, Gephi, bibexcel a další)

► Průběžně se vzděláváme a účastníme se odborných konferencí

► Rozvíjíme vlastní lektorskou a přednášovou činnost (Kurz základů vědecké práce AV ČR, MU Staff Training Week)

► Spolupracujeme a komunikujeme se zahraničními pracovišti podobného zaměření – Vídeň, Antverpy, Sussex a další

► Podílíme se na aktivitách v oblasti hodnocení výzkumu a bibliometrie (dílčí studie v rámci ENRESSH)

► Vytváříme pro Masarykovu univerzitu metodické materiály v sérii "Dobrá praxe ve výzkumu"

Mgr. Michal Petr

petr@rect.muni.cz

Tel. 549 49 5887
Tel. 606 026 117

Odbor výzkumu, Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4067-6139
ResearchGate
LinkedIn

Účast na stážích a konferencích

European Summer School of Scientometrics 2015, 2016
Kurz hodnocení vědy v teorii a praxi 2014-2015

 

Ing. Monika Sieberová

sieberova@rect.muni.cz

Tel. 549 49 5718
Tel. 775 154 028

Odbor výzkumu, Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno

ResearchGate

LinkedIn 

Účast na stážích a konferencích

European Summer School of Scientometrics 2017
Kurz hodnocení vědy v teorii a praxi 2014-2015

Kontaktní formulář