O nás

Používáme široké spektrum zdrojů, postupů a nástrojů (Web of Science, InCites, SCOPUS, Google Scholar, Publish or Perish, VOSviewer, Gephi, bibexcel a další).

Průběžně se vzděláváme a účastníme se odborných konferencí.

Rozvíjíme vlastní lektorskou a přednášovou činnost (Kurz základů vědecké práce AV ČR, MU Staff Training Week).

Spolupracujeme a komunikujeme se zahraničními pracovišti podobného zaměření.

Podílíme se na aktivitách v oblasti hodnocení výzkumu a bibliometrie (dílčí studie v rámci ENRESSH).

Vytváříme pro Masarykovu univerzitu metodické materiály v sérii "Dobrá praxe ve výzkumu".

Kontaktní formulář

Mgr. Michal Petr

petr@rect.muni.cz

Tel. 549 49 5887
Tel. 606 026 117

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4067-6139
ResearchGate
LinkedIn

Účast na stážích a konferencích

European Summer School of Scientometrics 2015, 2016
Kurz hodnocení vědy v teorii a praxi 2014-2015

 

Ing. Monika Sieberová

sieberova@rect.muni.cz

Tel. 549 49 5718
Tel. 775 154 028

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1962-8116
ResearchGate
LinkedIn

Účast na stážích a konferencích

Measuring Science and Research Performance 2018 (CWTS Leiden, NL)
European Summer School of Scientometrics 2017 (Berlin, DE)
Kurz hodnocení vědy v teorii a praxi 2014-2015 (ČR)

Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D.

morkovska@rect.muni.cz

Tel. 549 49 5057

 

Mgr. Natálie Štěpánková

nstepankova@rect.muni.cz

Tel. 549 49 4669

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info