Dobrá praxe ve výzkumu

Série metodických dokumentů Masarykovy univerzity

Dobrá praxe vědeckého publikování

Vydáno: 20. 6. 2017
Sestavil: Mgr. Michal Petr

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům

Vydáno: 7. 1. 2016
Autor: Mgr. Michal Petr

Doporučení pro práci s bibliometrickými indikátory a jejich interpretaci

Vydáno: 2016
Autor: Mgr. Michal Petr

Ostatní

Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven‐Country European Study

 

 

Kulczycki, E., Guns, R., Pölönen, J., et al. Journal of the Association for Information Science and Technology (2020). https://doi.org/10.1002/asi.24336

 

 

Co-author: Mgr. Michal Petr

Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey

Sile, L., Pölönen, J., Sivertsen, G., et al. Research Evaluation (2018). https://doi.org/10.1093/reseval/rvy016

Co-author: Mgr. Michal Petr

Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries

Kulczycki, E., Engels, T.C.E., Pölönen, J. et al. Scientometrics (2018). https://doi.org/10.1007/s11192-018-2711-0
Co-author: Mgr. Michal Petr

Bibliometrics as a pathway to (future) research strategies. Case study – seeking research excellence

22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, Helsinki, November 9-10, 2017 (poster na konferenci)

Vydáno: 2017
Autor: Mgr. Michal Petr, Ing. Monika Sieberová